InfraCom välkomnar Erik Fischbeck som ny styrelseledamot

I samband med årsstämman i InfraCom Group AB (publ) 2021-04-22 invaldes Erik Fischbeck som ordinarie styrelseledamot. Erik är marknadsekonom och entreprenör som byggt upp och drivit egna bolag inom telekom samt fiberoptisk industri under 15 år, däribland som en av nyckelpersonerna i Hexatronic Group som listades på Nasdaq Small Cap 2015. Erik är privat Investerare i noterade och onoterade bolag inom flertalet branscher och har erfarenhet från M&A, affärsutveckling, internationella affärer inom bl.a. IT, telekom, bank samt marknadskommunikation. M.Sc. Handelshögskolan Göteborg.

Namn: Erik Fischbeck
Ålder: 49
Familj: Sambo och två tonårsbarn
Bostadsort: Stockholm
Fritidsintressen: Skidåkning, golf, padeltennis, jakt, travhästar och barnens sporter; fotboll & ridning/hästhoppning
Övriga styrelseuppdrag:
Salesbox CRM System AB (ordf), Just Development Sweden AB (ordf), Blick Global Group, Northbaze Group och egna bolaget Spectric Intelligence AB
Nuvarande arbete: VD & ägare i investeringsbolaget Spectric Intelligence AB

Vilka är de främsta anledningarna till att du valde att acceptera rollen som styrelseledamot för InfraCom?
InfraCom är ett mycket intressant bolag med goda förutsättningar att fortsätta sin förvärvsdrivna tillväxtresa. Jag attraherades av InfraComs finansiella styrka men framför allt bolagets ambitioner och strategi att påbörja en internationell expansion utanför Norden. Jag har en mångårig erfarenhet av globala affärer efter att ha arbetat internationellt under 20 års tid och har exempelvis varit drivande i etableringar inklusive förvärv i Norden, Europa, Sydost- & Nordostasien inklusive Kina, Oceanien, samt Nordamerika inom telekom & fiberkommunikationsområdet.

Vad kommer du kunna bidra med till InfraComs styrelse?
Erfarenhet av internationella affärer inklusive förvärvsprocesser, entreprenörskap och management. Tidigare har jag drivit och arbetat i ägarledda bolag både i ledande positioner och styrelse. Jag har även erfarenhet av kapitalanskaffningar, framtagning av prospekts- och investeringscase i publika sammanhang inklusive projekt kring listning av bolag på Stockholmsbörsen.

Vilka är dina främsta styrkor som styrelsemedlem?
Affärsmannaskap med god analytisk förmåga och stor erfarenhet efter att ha drivit egna bolag inom Telecom sektorn. Stort intresse och erfarenhet av marknadsetableringar och från förvärvsdriven tillväxt både inom operativt ledningsarbete samt genom aktivt styrelsearbete.

Kan du berätta lite om dina tidigare erfarenheter och liknande uppdrag?
Jag har själv operativt etablerat och drivit egna verksamheter vilket innebär att jag har erfarenhet från bolags utveckling genom olika förändringsfaser i samband med att verksamheter växer både organisatoriskt och in i nya marknader.  Jag har exempelvis under åren inom Hexatronic Group varit starkt bidragande till flertalet strategiskt viktiga förvärv samt vid listbyten från dåvarande Aktietorget till Nasdaq First North och sedan till Nasdaq Small Cap. Idag arbetar jag främst med att hjälpa växande bolag att skapa struktur samt organisation för att kunna ta nästa steg, och jag har exempelvis senaste åren investerat samt engagerat mig i olika snabbväxande start-up bolag parallellt med att jag har styrelseuppdrag för mera etablerade bolag på Spotlight respektive Nasdaq First North Growth Market.

Vad ser du mest fram emot med uppdraget?
Kortsiktigt ser jag fram emot att lära känna bolaget mera på djupet för att hitta nya infallsvinklar beträffande potentiella tillväxtmöjligheter samt för att exempelvis bidra till att vidareutveckla bolagets förvärvsstrategier. På medellång- och långsikt hoppas jag att mina tidigare erfarenheter kan vara ett tillskott för att etablera InfraCom internationellt samt för att bidra till att bolagets fortsätter att utvecklas för att kunna hantera de olika utmaningar det innebär att växa genom förvärv.


Oskar Säftström, Styrelseordförande, InfraCom Group AB (publ):

”Jag har haft nöjet att förvärva Eriks bolag genom Hexatronic där han även inträdde som storägare. Detta följdes av flertalet spektakulära förvärv för vilka Erik hade en central roll. Vi skruvar nu upp tempot ytterligare i InfraCom och jag är övertygad om att Erik, med sin erfarenhet och kompetens kommer att komplettera och utveckla styrelsens arbete på ett väldigt bra sätt. Välkommen Erik!”

Erik kommer att från med april 2021 vara aktiv i InfraComs styrelse.