InfraCom förvärvar IT-outsourcing bolaget HDW Data

InfraCom har ingått avtal om förvärv av IT-outsourcingbolaget HDW Data Sweden AB org nr 556318-8100 (”HDW Data” eller ”Bolaget”). Bolaget har vuxit stabilt genom åren sedan start år 1987. År 2019 omsätter bolaget 17,0 miljoner kronor och redovisade ett EBITDA-resultat om 3,7 miljoner kronor. Bolaget verkar inom IT-outsourcing och erbjuder arbetsplats som tjänst HDW Data är kundföretagets hela IT-avdelning. Med automatisering och smarta fjärrsystem sänker HDW Data kundens totala IT-budget samtidigt som slutanvändaren får hög servicegrad. Omsättningen fördelar sig primärt på avtalsintäkter för tjänster och supportavtal.

Köpeskillingen uppgår till 17,3 miljoner kronor på kassa och skuldfri basis, härutöver finns en resultatbaserad tilläggsköpeskilling om maximalt 4,0 miljoner kronor. Under förutsättning att EBIT-resultat för perioden 2020- 01-01 – 2021-06-30 (18 mån) uppgår till eller överstiger 6,75 miljoner kronor utbetalas 2,0 miljoner kronor och under förutsättning att EBIT-resultat för perioden 2021-07-01 – 2022-06-30 (12 mån) uppgår till eller överstiger 4,7 miljoner kronor utbetalas 2,0 miljoner kronor. Köpeskillingen inklusive förväntad tilläggsköpeskilling motsvarar en EV/EBITDA multipel om c:a x4,5.

Säljarnas företrädare Tomas Stigenberg, Magnus Edlund, Gunnar Jismark, Peter Stigenberg och Mats Stigenberg kommer att vara fortsatt aktiva i Bolaget.

Bo Kjellberg (CEO InfraCom) kommenterar förvärvet
”HDW Data digitalisera arbetsplatser, säkerställer informationssäkerheten och tar fullt ansvar för sina kunder hela IT miljö till ett fast pris per användare och månad. Med förvärvet av HDW stärker vi upp vår existerande affär med målet att komma än närmare kunden och marknadsföra koncernens alla tjänster. HDWs support och avtalsintäkter uppgår till 13,5 miljoner kronor på årsbasis och fördubblar vår volym inom segmentet med god lönsamhet”.

Tomas Stigenberg (VD HDW Data) kommenterar förvärvet:
”Vi på HDW Data Sweden AB är nöjda med denna lösning. Vi står inför ett generationsskifte och vill i god tid säkra alla ansvarsåtaganden som vi har mot kunder, partners och anställda. HDW kommer att jobba vidare som vanligt med samma personal och engagemang men nu med en ny stark ägare som kommer att tillföra både kompetens och kapital. – Vi ser fram emot ett långt och givande samarbete.”

InfraCom tillträder aktierna 31 juli 2020, köpet avses finansieras genom en kombination av eget kapital och bankfinansiering (50/50). Förvärvet förväntas bidra till ökat resultat per aktie.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under det förlängda verksamhetsåret 2018/19 (18 mån) omsatte InfraCom 294 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 60 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573

För mer information:
Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz

 

Ladda ner PDF: InfraCom förvärvar IT-outsourcing bolaget HDW Data