InfraCom välkomnar Jenny Koncilja som Redovisningschef inom InfraCom Group

Jenny Koncilja började den 9 augusti 2021 som Redovisningschef på InfraCom Group, där hon sedan 2016 har arbetat som inhyrd konsult.

InfraCom fortsätter sin tillväxtresa och med fler bolag ger rekryteringen av Jenny ett positivt resurstillskott och en stärkt övergripande kontroll.

Fram tills nu har Jenny arbetat deltid som konsult, med andra engagemang vid sidan av, men i takt med att koncernen växer krävs det mer tid och helhetsfokus på bolagens redovisning.

Jenny har under hela sitt yrkesliv verkat i olika roller som redovisningsekonom och med 5 år inom InfraCom är hon väl insatt redan från start. Hon ser flera utmaningar inte minst i att förenkla implementeringen av förvärvade bolag.

Det finns förbättringar att göra i system såväl som rutiner men även stöttning till redovisningspersonal i respektive bolag är en viktig del i mitt uppdrag.

InfraCom är mycket glada att kunna anställa Jenny och välkomnar henne som Redovisningschef. Hon är en medarbetare som värdesätts högt både som person och med kunskapen hon för med sig. Det är mycket glädjande att hon nu är delaktig till 100%.